Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Maciej Berowski PRZEDSIĘBIORSTWO „MACPROM” z siedzibą przy ul. Profesora Henryka Świdzińskiego 1/A212, 33-380 Krynica Zdrój
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@krynica-zdroj.net
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie i inne działanie, którego będzie dotyczyć przesłana wiadomość – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. A w przypadku materiałów prasowych opublikowanych na stronach portalu Nowy Sącz Info, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie administrator wskazany w pkt.1
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.